5okt

Online deelname aan kwaliteitstoetsen permanent toegestaan

Vanwege de coronamaatregelen heeft de algemene raad in april 2020 besloten om online deelname aan de kwaliteitstoetsen, voor de vormen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg, tijdelijk toe te staan. Vanwege de goede ervaringen heeft de algemene raad nu besloten deze verruiming permanent te maken.

Intervisie onlineGebleken is dat online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg op een goede wijze wordt vormgegeven, zodat voortzetting daarvan verantwoord en wenselijk is. De toelichting op de Voda zal worden aangepast om fysieke deelname en online deelname beide permanent mogelijk te maken. Dit geldt niet voor kwaliteitstoetsing door middel van peer review omdat hierbij vertrouwelijke dossiers worden beoordeeld.

Goede ervaringen door advocaten en opleiders
Deelnemende advocaten, gespreksleiders, specialisatieverenigingen, lokale orden en opleidingsinstellingen zijn positief over de online kwaliteitstoetsen. Digitaal werken en overleggen is inmiddels gebruikelijk geworden. Ook vanuit efficiency-oogpunt wordt online deelname door advocaten en opleidingsinstellingen als positief ervaren.

Tegelijkertijd ziet de NOvA dat steeds meer bijeenkomsten voor intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg weer fysiek plaatsvinden omdat sommige advocaten hieraan de voorkeur geven. Daarom blijft ook die mogelijkheid bestaan.

Meer informatie over kwaliteitstoetsen

2021