6feb

Overleg NOvA en verenigingen over gefinancierde rechtsbijstand

De algemene raad overlegt op 17 februari a.s. weer met verenigingen en portefeuillehouders van de lokale Orden over de huidige stand van zaken in de gefinancierde rechtsbijstand.

Dit overleg vindt periodiek plaats. Op de agenda deze keer staat onder meer een aantal actualiteiten, waaronder periodiek overleg met het departement op 18 februari en de subsidieregeling voor projecten en pilots per 1 maart a.s. alsmede het Algemeen Overleg rechtsbijstand dat op 19 maart plaatsvindt in de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand.

Zie ook:

Dossier Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

2020