2mrt

Reactie NOvA op de situatie in Oekraïne

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft met grote zorgen kennisgenomen van de zich snel verslechterende situatie in Oekraïne.

Samen met ruim 40 Europese balies heeft de NOvA vanuit de CCBE en de IBA een scherpe veroordeling uitgesproken over de invasie door Rusland van Oekraïne, die de soevereiniteit van Oekraïne schendt en waarmee Rusland de rule of law met voeten treedt. De NOvA roept op om dit fundamentele beginsel van nationaal en internationaal recht te respecteren.

Gisteren hebben Jeroen Soeteman en ik, namens de algemene raad, via Zoom gesproken met de waarnemend deken van de balie van Oekraïne. Dat was een indringend gesprek, waarin wij ons medeleven hebben betuigd en gevraagd hebben hoe het gaat en besproken wat wij kunnen doen. De NOvA zal nu op korte termijn met de Nederlandse balie in gesprek gaan om te bespreken hoe wij de nodige steun kunnen bieden aan diegenen die door deze situatie zijn en worden getroffen, waaronder in het bijzonder de 70.000 leden van de balie in Oekraïne. Ook de opvang van vluchtelingen en het faciliteren van de nodige juridische bijstand aan hen heeft de uitdrukkelijke aandacht van de NOvA.

Robert Crince le Roy
Algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten

2022