• 13dec

   Toelichting provisieregels uitgebreid

   Werken op provisiebasis is ook binnen de advocatuur mogelijk mits aan de kernwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor advocaten die bemiddelingswebsites willen betalen om een opdracht te verkrijgen. Omdat hier in praktijk onduidelijkheid over was heeft de NOvA, in overleg met de ACM, de toelichting op dit punt uitgebreid.

   2018 lees meer
  • 5mrt
  • 22feb

   Gedragsregels advocatuur van kracht

   ‘Een mijlpaal’ noemt Bart van Tongeren, algemeen deken van de NOvA, de vaststelling van de grondig herziene gedragsregels die vandaag zijn gepubliceerd. De nieuwe gedragsregels komen in de plaats van de huidige, die dateren uit 1992. De gedragsregels voor de advocatuur zijn een uitwerking van de wettelijke betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet. De regels vormen een richtlijn voor de praktijkuitoefening als advocaat.

   2018 lees meer