13dec

Toelichting provisieregels uitgebreid

Werken op provisiebasis is ook binnen de advocatuur mogelijk mits aan de kernwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor advocaten die bemiddelingswebsites willen betalen om een opdracht te verkrijgen. Omdat hier in praktijk onduidelijkheid over was heeft de NOvA, in overleg met de ACM, de toelichting op dit punt uitgebreid.

Provisieregels In de uitgebreide toelichting zijn nu enkele aandachtpunten aangegeven die kunnen dienen als handvatten bij de beoordeling van een beloning. Dit zijn: 

- Transparant zijn over de verwijzing naar rechtzoekende en cliënt;
- De doorverwijzing moet plaatsvinden naar een passende advocaat;
- Transparant zijn over de hoogte van de provisie en het type provisie.

Het belang van de cliënt moet altijd voorop blijven staan. Bij twijfel kan de lokale deken vooraf om advies gevraagd worden.

Gedragsregels advocatuur
De gedragsregels advocatuur zijn een leidraad voor elke advocaat die zich bij de uitoefening van zijn beroep houdt aan de wettelijke kernwaarden (onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk) en aan de tuchtnorm, teneinde zijn cliënt optimaal bij te kunnen staan. Provisie betalen of ontvangen voor de bemiddeling tussen advocaat en rechtzoekende verdient extra aandacht in het kader van de wettelijke kernwaarde onafhankelijkheid.

Meer informatie
Lees hier de vernieuwde toelichting.

2018