13jun

Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

Op 15 juni a.s. debatteert de Tweede Kamer over het gevangeniswezen en tbs, evenals over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De brief waarmee de minister voor Rechtsbescherming de Kamer hierover informeert, richt zich ook op de advocatuur. De NOvA onderschrijft in grote lijnen de koers van de minister, zoals de focus op het vergroten van de weerbaarheid van advocaten en een verdere versterking van het toezicht.

Ondermijning iStock-1001168184Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit initiatief wil de NOvA de rechtsstaat versterken, bewustwording van risico's die met de beroepsuitoefening kunnen samenhangen vergroten en de weerbaarheid en veiligheid van advocaten versterken.

Hoewel de NOvA in grote lijnen positief is over de insteek die de huidige minister kiest in zijn voortgangsbrief, stelt hij tevens enkele (nieuwe) maatregelen voor. De NOvA treedt hierover graag nader in overleg. De NOvA staat namelijk kritisch tegenover het voorgenomen visueel toezicht op advocatenbezoek in de EBI. Daarnaast is de NOvA van mening dat voor een behandeling per video de instemming van de verdediging vereist is, zelfs - of misschien wel juist in omvangrijke en ernstige zaken.

De algemene raad onderschrijft het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming om het toezicht op de advocatuur te versterken. Tussen de minister en de NOvA zal overleg plaatsvinden over de organisatie van het toezicht op de advocatuur vanuit de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de NOvA.

Meer informatie
Brief NOvA (13 juni 2022)
Voortgangsbrief JenV (13 juni 2022)
NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning (31 januari 2022)
Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning (22 november 2021)
Weerbaarheid en veiligheid advocatuur

2022