Zoeken

Zoekresultaten (20)

U heeft gezocht op: Ondermijning

 • pagina

  NOvA Vertrouwensadvocaat

  Het team van vertrouwensadvocaten bestaat uit vijf ervaren advocaten die kosteloos telefonisch of per e-mail bereikbaar zijn. Zij variëren in rechtsgebied, achtergrond en geografische locatie. Welke van de vertrouwensadvocaten u belt, is aan u ...

 • pagina

  Weerbaarheid en veiligheid

  Niet iedere cliënt of tegenpartij neemt een tegenvallend resultaat even kalm op. Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties. Zij moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunn ...

 • nieuwsbericht

  NOvA continueert Vertrouwensadvocaat, hulplijn voorziet in een behoefte

  Advocaten die vrezen hun onafhankelijkheid te verliezen, omdat ze bijvoorbeeld te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit, kunnen bellen met de Vertrouwensadvocaat. De Vertrouwensadvocaat is een ervaren vakgenoot die aan de hand van expertise, ...

 • nieuwsbericht

  Behandeling Penitentiaire beginselenwet

  De minister voor Rechtsbescherming stelt daarin een aantal ingrijpende maatregelen voor zoals visueel toezicht op advocatenbezoek in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op alle afdelingen intensief toezicht (AIT). Daarnaast wordt een maximum ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-pilot Vertrouwensadvocaat van start

  Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Met deze vermenging ontstaat het risico op ondermijning. De onafhankelijkheid van advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden, staa ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Tweede Kamer, gebruik voorhangprocedure voor wijziging Penitentiaire beginselenwet

  De NOvA heeft recent een advies uitgebracht aan het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een consultatieverzoek over het wijzigingsbesluit dat ingaat op de praktische uitwerking van het wetvoorstel. Die uitwerking zou de Tweede ...

 • nieuwsbericht

  Kroongetuigenregeling grote impact op veiligheid van advocaten

  Geconcludeerd wordt dat de impact van de kroongetuigenregeling op de veiligheid en praktijkvoering groot kan zijn, nu en in een toekomstige situatie. Het veiligheidsaspect is voor advocaten en andere personen die een rol hebben bij het proces met ee ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondertekent manifest tegen agressie en geweld

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. De helft van de advocaten ma ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

  Met deze maatregelen wordt zowel het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State als het eerder door de NOvA uitgebrachte kritische advies (grotendeels) terzijde geschoven. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperkin ...

 • nieuwsbericht

  Kritiek Raad van State op wijziging Penitentiaire beginselenwet in lijn met kritiek NOvA

  De NOvA ziet dit als ernstige beperkingen van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen raadsman en cliënt en adviseerde de minister in januari van dit jaar om af te zien van dit voornemen. Nodige vraagtekensOp 5 april jl. kwam de Raad van State ...

 • nieuwsbericht

  Bedreiging: altijd alert en nooit alleen

  “Midden in de nacht werd ik gebeld. En niet alleen ik, ook mijn collega. Mijn geluid stond op stil, dus de volgende morgen luisterde ik nietsvermoedend mijn voicemail af. Ik schrok. De persoon die een bericht had achtergelaten bedreigde mij met ...

 • nieuwsbericht

  Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

  Dit laat de NOvA de minister voor Rechtsbescherming weten in een advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie. Maximaal twee rechtsbijstandsverlener ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

  Beide onderzoeken worden gedaan vanuit het perspectief van de advocaat, de mogelijke risico’s die de advocaat loopt en de omgeving van de advocaat (kantoor, gezin).Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contant ...

 • nieuwsbericht

  Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

  De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten va ...

 • nieuwsbericht

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit init ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe civiele confiscatieprocedure omzeilt strafrechtelijke waarborgen

  Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, bevat het wetsvoorstel een aantal deelvoorstellen. De belangrijkste is de introductie van confiscatie zonder veroordeling. Hiermee zou het mogelijk worden om goederen in beslag te nemen, zon ...

 • nieuwsbericht

  NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  NOvA landelijk kenniscentrum en aanspreekpuntDe nadruk van de Taskforce ligt op ‘de voorkant’: preventieve maatregelen en ondersteuning voor advocaten. Een van de doelen is het herkennen van signalen van ondermijning. Waar mogelijk wordt ...

 • blog

  De koninklijke weg

  In zijn troonrede dit jaar beklemtoonde koning Willem-Alexander het belang van het beschermen en versterken van onze democratische rechtsstaat. Naast de onacceptabele ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad, benoemde de koning ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  Gezag, gedrag en ondermijning

  Op 31 mei a.s. vindt in de Eerste Kamer een beleidsdebat plaats over de Staat van de Rechtsstaat. Ter voorbereiding van dit debat vond ten overstaan van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst plaats over de (f ...