Weerbaarheid en wijkplaats

Veiligheid politielintDe moord op advocaat Derk Wiersum en aanslagen op advocaten(kantoren) maken duidelijk dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico's kunnen lopen. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt de Nederlandse orde van advocaten aan het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van de advocatuur.

Ter bescherming van onder andere togadragers zoals advocaten heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 18 juni 2020 een pakket maatregelen aangekondigd. De minister zet de komende jaren structureel in op bewaken, beveiligen en getuigenbescherming

Weerbaarheid advocatuur
Bij de beroepsgroepen zelf, zoals als de advocatuur, ligt de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid en van de bewustwording ten aanzien van mogelijke risico’s. Onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ontwikkelen de betreffende beroepsgroepen elk een eigen aanpak, waaronder de NOVA. Hierbij worden onderling best practices gedeeld, zoals de NCTV-brochure Uw eigen veiligheid en de website persveilig.nl voor journalisten.

Onderzoek onder advocaten
Bij de NOvA is een kwartiermaker aangesteld om hier concrete invulling aan te geven. In de afgelopen periode is aan de hand van gesprekken met specialisatieverenigingen verkend welke specifieke behoeften advocaten hebben om hun weerbaarheid te vergroten. Dit mede vanuit het specifieke perspectief van de advocatuurlijke kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid en vertrouwelijkheid.

Contactpunt voor advocaten
In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of met signalen en vragen over hun veiligheid kunnen het Contactpunt bereiken via een speciaal noodnummer van de NOvA, dat te vinden is op Mijn Orde. Tip: sla dit nummer alvast op in uw telefoon, dan hebt u dat in geval van nood altijd bij de hand. Elke melding van een dreiging wordt vervolgens doorgezet naar de NCTV. De betrokken advocaat wordt vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

Strikt vertrouwelijk
Meldingen van dreigingen via het noodnummer worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld, zowel binnen de NOvA als bij de NCTV. Binnen de NOvA zijn deze alleen bekend bij de (vier) NOvA-medewerkers die in piketdienst de oproepen beantwoorden. De informatie die de meldende advocaat verstrekt, blijft beperkt tot de minimaal benodigde (contact)gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt om aan de NCTV door te geven zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden genomen. De verstrekte informatie wordt nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt, zoals in het kader van toezicht, of anderszins verspreid.

Let op: in geval van acute nood dient altijd het algemene noodnummer 112 te worden gebeld! 
Bij bedreigingen blijft uiteraard ook het doen van aangifte bij de politie van onverminderd belang.


Team LawCare
Advocaten die voor het vergroten van hun weerbaarheid vertrouwelijk willen sparren met een ervaren vakgenoot kunnen bellen met de telefonische hulplijn LawCare. De leden van het team LawCare zijn getraind om te gaan met gevoelens van onveiligheid bij advocaten.

Weerbaarheid iStock-1205766487Veiligheidsscan voor advocaten
In februari 2021 is de NOvA gestart met het aanbieden van veiligheidsscans. Advocaten kunnen hiermee kosteloos hun kantoor of woonhuis vanuit veiligheidsoogpunt laten controleren op kwetsbare punten. Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf onderzoekt het pand uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden zoals sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s. Zo nodig krijgt de advocaat advies over te nemen beveiligingsmaatregelen. Met het oog op online bedreigingen is ook de digitale vindbaarheid van NAW-gegevens van de advocaat in openbare registers en op sociale media onderdeel van de scan.

Weerbaarheidstraining voor advocaten
WeerbaarheidstrainingVanaf eind juni 2021 kunnen advocaten zich inschrijven voor een weerbaarheidstraining voor advocaten. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Nu het door de versoepeling van de coronamaatregelen weer mogelijk is om trainingen in een groep en op locatie te organiseren, starten de trainingen in augustus 2021. In totaal zijn 250 plaatsen voor de weerbaarheidstraining beschikbaar. Deze worden door de NOvA kosteloos aangeboden. De eerste trainingen met maximaal twaalf deelnemers per groep starten in augustus 2021, waarvoor u zich nu kunt inschrijven.

Afschermen huisadres in Handelsregister Kamer van Koophandel
In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staan standaard zowel het adres van de onderneming als het huisadres van de privépersoon van de onderneming. Met enige regelmaat wordt de NOvA door advocaten benaderd over de mogelijkheid om hun huisadres af te schermen. De KvK hanteert voor afscherming een aantal criteria. Na overleg met de NOvA biedt de KvK advocaten de mogelijkheid om hun huisadres af te schermen, om zo de veiligheid van hun woonomgeving te vergroten. Als er sprake is van bedreiging van een advocaat kunnen de gegevens van de advocaat in het Handelsregister worden afgeschermd. De advocaat vraagt dat zelf bij de KvK aan. Hierop geldt wel een belangrijke uitzondering: als het vestigingsadres van het kantoor- en huisadres overeenkomen, zoals bij kantoor aan huis, blijft het huisadres zichtbaar in het Handelsregister. 
Update: vanaf 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel woonadressen af van zzp'ers, andere ondernemers en bestuurders die in het Handelsregister staan.

Zoek een advocaat
Rechtzoekenden kunnen op zoekeenadvocaat.nl van de NOvA een advocaat vinden die hen kan bijstaan. Op deze website staan de gegevens vermeld die de NOvA op grond van artikel 8a, tweede lid, van de Advocatenwet openbaar publiceert zoals e-mailadres, website, telefoonnummer en adres. Advocaten kunnen hun gegevens zelf beheren via Mijn Orde. Advocaten die vragen hebben over vermelding van hun gegevens op zoekeenadvocaat.nl kunnen contact opnemen met het Informatiepunt van de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl.

Wijkplaats voor togadragers
De NOvA pleit voor een wijkplaats waar advocaten en andere togadragers die ernstig zijn bedreigd op adem kunnen komen. Ook bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, journalisten en leraren zouden van deze plek gebruik kunnen maken. Volgens algemeen secretaris Raffi van den Berg, initiatiefnemer van de wijkplaats, moet het een rustig gelegen onderkomen zijn dat multidisciplinair van opzet is, waar negatieve ervaringen kunnen worden uitgewisseld, weerbaarheidstrainingen worden verzorgd en gezonde afleiding bestaat met buitenactiviteiten.

Beroepsopleiding Advocaten
Sinds maart 2021 is het onderwerp weerbaarheid ook opgenomen in het curriculum van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten.


Reageren
Heeft u opmerkingen of suggesties? Mail dan naar weerbaarheid@advocatenorde.nl.