12jun

Toegang tot de rechter wereldwijd onder druk door coronacrisis

De coronacrisis leidt in veel landen tot dezelfde problemen voor de advocatuur en rechtzoekenden: een beperking van de toegang tot de rechter door de sluiting van rechtbanken en financiële problemen voor met name de kleine advocatenkantoren. Dat bleek op 9 juni tijdens het internationale online seminar ‘Bar Leaders Roundtable COVID-19 – An issue of the Legal profession’.

Honderd vertegenwoordigers van balies uit de hele wereld – van Europa, Afrika tot Azië – namen deel aan dit seminar, dat was georganiseerd door de Duitse orde van advocaten. Algemeen deken Frans Knüppe van de NOvA ging als een van de sprekers in op de gevolgen van de coronacrisis voor Nederland en de advocatuur.

Corona hamer - iStock-1217177043Volgens Knüppe is de inzet van de NOvA in de coronacrisis er voor een belangrijk deel op gericht om de toegang tot de rechter te waarborgen, zeker in het belang van rechtzoekenden. De sluiting van de rechtbanken per 16 maart zorgde bijvoorbeeld voor een directe beperking. De NOvA heeft zich in gesprekken met de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid er voortdurend voor ingezet om meer rechtszaken weer doorgang te laten vinden.

Verder ging Knüppe in op de tegemoetkomingsregeling die de NOvA met het ministerie trof voor de sociale advocatuur. Hij sloot af met zijn zorgen over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De NOvA vindt dat deze ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden niet normaal zijn, en dat ook niet moeten zijn in een democratische samenleving.

Het seminar sloot af met de conclusie dat de coronacrisis een blijvend effect zal hebben op de advocatuur. Maar liefst 94% van de deelnemers verwacht dan ook dat dit de ontwikkeling en het gebruik van technologische middelen in de advocatuur zal versnellen.

2020