25mrt

Voortgang BA2020

In nauwe afstemming met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten werkt de NOvA aan de vernieuwde beroepsopleiding die in 2020 start. Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 25 maart is de voortgang van de uitwerking van de BA2020 besproken.

BA2020 iStock-657819246 (XL)Onder andere kwam de praktijk- en de toepassingsgerichtheid van de opleiding, de borging van het startniveau en de begeleiding van de stagiairs aan de orde. Bij de herziene opzet wordt bovendien uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardigheden en cognitie. Dit zou tot een vermindering van de tijdbesteding voor stagiairs en kantoren moeten leiden.

Het doel van de BA2020 is te komen tot een toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardig en flexibele beroepsopleiding die recht doet aan de diversiteit van de Nederlandse advocatuur én de basis biedt voor een verhoging van de kwaliteit ervan.

2019