Nummerherkenning DJI

Het systeem van nummerherkenning bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bestaat sinds 2013. Tot en met 2022 konden advocaten zelf aangeven of hun geheimhoudernummer aan DJI moest worden doorgegeven. Vanaf 1 januari 2023 deelt de NOvA alle geheimhoudernummers van advocaten automatisch met DJI. Hierdoor is altijd duidelijk dat het telefoonnummers van advocaten betreft, die zo worden beschermd tegen onbevoegd en onrechtmatig uitluisteren van opnames van gesprekken vanuit penitentiaire inrichtingen.

DJI heeft een centraal telefoonsysteem voor gedetineerden in vrijwel alle inrichtingen. Telefoongesprekken van gedetineerden worden via deze voorziening gevoerd, centraal opgenomen en maximaal acht maanden bewaard. In de inrichting waar de gedetineerde verblijft kunnen gesprekken realtime of achteraf worden beluisterd. Het systeem van nummerherkenning is geïnstalleerd in deze centrale voorziening. Als een gedetineerde belt wordt de opname van het gesprek automatisch geblokkeerd als hij belt met een aan DJI doorgegeven geheimhoudersnummer. Dit gebeurt direct bij aanvang van het gesprek. Medewerkers van DJI kunnen het gesprek dan niet meer (gelijktijdig of achteraf) uitluisteren. Omdat er geen opnamen worden gemaakt, kunnen gesprekken ook niet op vordering worden verstrekt aan de opsporing of inlichtingendiensten. Er worden ook geen verkeersgegevens verstrekt. Alleen in de logbestanden blijven datum, tijd en duur van het gesprek beschikbaar, en een weergave van het geheimhoudersnummer in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld 06xxxxxxxx).

Incidenten
De afgelopen periode zijn enkele incidenten gemeld waarbij nummers van advocaten niet afgeschermd waren:

Datum Incident
mei 2022 Gebleken is dat een aantal telefoonnummers onterecht niet aan DJI werd doorgegeven, ondanks dat in MijnOrde was aangegeven dat ze wel aan DJI mochten worden doorgegeven. Het betreft 361 telefoonnummers die zowel bij een advocaat of een kantoor waren geregistreerd alsook als extra geheimhoudernummer. Daarbij was niet bij iedere registratie aangegeven dat het nummer naar DJI mocht.
Er is slechts één melding vanuit DJI van een (deels) beluisterd gesprek naar een van deze nummers. De betreffende advocaat is daarover geïnformeerd. Op basis van deze melding van DJI is een fout in de programmatuur ontdekt, die direct is gerepareerd.
december 2020 In de wijziging van het nummerherkenningsysteem bij DJI naar aanleiding van een incident in september is een programmeerfout geslopen. Hierdoor hadden sinds die wijziging geheimhoudersgesprekken naar internationale telefoonnummers kunnen zijn opgenomen. Na onderzoek van de leverancier en DJI is gebleken dat dit niet het geval is geweest. De programmeerfout wordt in overleg met de betrokken partijen hersteld.
september 2020 DJI heeft bij de NOvA gemeld dat een gesprek met een advocaat was uitgeluisterd. Uit onderzoek bleek dat de advocaat zijn geheimhoudernummer wel had aangemeld, maar dat een justitiabele het nummer van de advocaat had aangevuld met drie extra cijfers. Het nummerherkenningsysteem bij DJI werkte alleen indien er 10 cijfers werden ingevoerd. Omdat DJI en de NOvA van mening zijn dat dit een onwenselijke situatie is, is besloten tot aanpassing van het systeem.
mei 2019 De NOvA heeft opnieuw een signaal gekregen van strafrechtadvocaten dat telefoongesprekken met een zelfde cliënt in een penitentiaire inrichting zijn opgenomen. Door een fout in de software in het systeem bij DJI is een aantal geheimhoudersnummers enkele dagen ten onrechte niet afgeschermd. Op 7 maart, 8 maart en 25 april 2019 zijn 164 gesprekken ten onrechte opgenomen.
november 2018 De NOvA heeft een signaal van een strafrechtadvocaat ontvangen dat een telefoongesprek met een cliënt in een penitentiaire inrichting is opgenomen en afgeluisterd. Uit onderzoek van de telefoonprovider van DJI (Telio) is gebleken dat als gevolg van deze programmeerfout sinds 2017 circa 3.000 gesprekken zijn opgenomen.