29okt

Nummerherkenningsysteem DJI aangepast

Medio september heeft DJI, conform afspraak, bij de NOvA gemeld dat een gesprek met een advocaat was uitgeluisterd. Uit onderzoek bleek dat de advocaat zijn geheimhoudernummer wel had aangemeld. Verder bleek dat de justitiabele het nummer van de advocaat had aangevuld met drie extra cijfers. Het nummerherkenningsysteem bij DJI werkte alleen indien er 10 cijfers werden ingevoerd. DJI en NOvA hebben daarop direct besloten een nader onderzoek in te stellen.

DJI telefoon - iStock-526447853Uit dat nadere onderzoek bleek dat meerdere justitiabelen geheimhoudernummers met meer dan 10 cijfers intoetsen en dat het telefoniesysteem binnen de inrichtingen dat accepteert. DJI en de NOvA waren niet op de hoogte van deze mogelijkheid. In veel gevallen lijkt per ongeluk een cijfer teveel ingetoetst te zijn. Omdat het nummerherkenningsysteem van DJI alleen nummers van 10 cijfers herkende, zijn deze gesprekken opgenomen. Deze gesprekken zijn echter niet uitgeluisterd en de opnames zijn gewist.

Omdat DJI en de NOvA van mening zijn dat dit een onwenselijke situatie is, is besloten tot een aanpassing van het systeem. Deze aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden. Wanneer een justitiabele nu een nummer met meer dan 10 cijfers intoetst, herkent het systeem of de eerste 10 cijfers in het nummerherkenningsysteem staan geregistreerd. Zo ja, dan wordt het gesprek niet opgenomen en kan DJI niet meeluisteren of achteraf uitluisteren.

Het probleem heeft zich niet voorgedaan in het nummerherkenningsysteem van de Nationale Politie.

2020