Voor de praktijk

Registratie van uw rechtsgebieden

Registratie van uw rechtsgebieden

Op Mijn Orde registreert u uw rechtsgebied(en) op minimaal één of maximaal vier van de 33 hoofdrechtsgebieden. Dit geldt voor alle advocaten (behalve stagiairs).

RechtsgebiedenregisterBij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt in sub-rechtsgebieden die u kunt aanvinken als u daarvoor specifieke kennis heeft. Dat kan alleen als ook het hoofdrechtsgebied is aangevinkt. De verplichting om tien opleidingspunten te halen, geldt alleen voor de hoofdrechtsgebieden en niet voor de aangevinkte sub-rechtsgebieden.

Veel gestelde vragen
De NOvA heeft de afgelopen tijd veel vragen ontvangen over de verplichte opleidingspunten en de registratie. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop hebben we op een rij gezet. 

Wanneer registreren?
Vanaf 2 januari 2019 is het vernieuwde rechtsgebiedenregister in werking getreden. Voorwaarde voor registratie is dat u tien opleidingspunten per rechtsgebied heeft behaald en ieder jaar haalt zolang de registratie voortduurt. De eerste registratie kan direct nadat in 2019 de benodigde opleidingspunten zijn behaald, maar moet uiterlijk voor 1 maart 2020 gerealiseerd zijn.

Waarom registreren?
Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

Vermelding op uw website
Als u uw rechtsgebieden heeft geregistreerd op Mijn Orde vergeet dan niet om dit ook op uw eigen website te vermelden. Maak hiervoor gebruik van het model voor bekendmaking (bijlage 8 van de Roda). Zie voor de verplichting van openbaar maken artikel 35a van de Regeling op de advocatuur.

Zoek een advocaat
Het nieuwe rechtsgebiedenregister vormt de bron voor de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’. In deze zoekmachine kan iedereen eenvoudig een advocaat vinden op rechtsgebied, woonplaats of op naam. Rechtzoekenden kunnen ook gericht zoeken naar advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Advocaten die zich nog niet hebben geregistreerd in het nieuwe register, zijn alleen vindbaar op naam. Als het rechtsgebiedenregister straks volledig gevuld is, biedt de zoekmachine een compleet beeld van advocaten en hun rechtsgebied(en).

Communicatie over de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’
Om de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ bekend te maken bij het publiek zullen diverse communicatiemiddelen worden ingezet. De NOvA is bezig met de productie van een animatie, banners, flyers en posters. Communicatie zal zoveel mogelijk op plaatsen worden gedaan waar een rechtzoekende met een juridische vraag terecht kan.

Nog vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van de NOvA.