Zoeken

Zoekresultaten (4)

U heeft gezocht op: Derdengelden

 • pagina

  Stichting Derdengelden

  Artikel 6.4 eerste lid, sub d van de Voda jo. artikel 32 sub d, van de Roda bepaalt dat een advocaat het volgende met betrekking tot de stichting derdengelden moet beschrijven:i. of en zo ja, welke stichting tot zijn beschikking staat;ii. welke proce ...

 • nieuwsbericht

  Gevolgen van de WBTR voor de stichting derdengelden

  Na inwerkingtreding van de WBTR (vooralsnog met uitzondering van het monistisch bestuursmodel) geldt voor de stichting derdengelden dat de bestaande structuren voor bestuur en toezicht grotendeels behouden blijven. Het overgangsrecht voorkomt da ...

 • nieuwsbericht

  CvA wijzigt regelgeving derdengelden

  Het CvA heeft ook ingestemd met het voorstel van de algemene raad (AR) van de NOvA dat advocaten met hun cliënten kunnen afspreken om derdengelden te gebruiken voor een eigen declaratie. Hierbij is niet langer per afzonderlijke declaratie vooraf ...

 • nieuwsbericht

  Stichting derdengelden alleen verplicht bij gebruik ervan

  Nu moet iedere advocaat zich aansluiten bij een stichting derdengelden, ook als een advocaat nooit derdengelden ontvangt. Dat veel advocaten nooit met derdengelden in aanraking komen, bleek eerder uit een NOvA-enquête. Deze groep komt in aanmer ...