Zoeken

Zoekresultaten (6)

U heeft gezocht op: Verhoorbijstand

 • nieuwsbericht

  Vastlegging rol advocaat tijdens politieverhoor niet in lijn met Europese richtlijn

  Op 9 februari jl. is het Besluit inrichting en orde politieverhoor in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit, dat onder meer ziet op de bevoegdheden van de raadsman tijdens het verhoor, komt volgens de NOvA ook na aanpassing niet tegemoet aan bedoe ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen verhoorbijstand

  Tijdens het debat werd van de zijde van de SP en Groen Links uitgebreid gewezen op het feit dat, hoewel het goed is dat dit belangrijke recht nu wordt geïmplementeerd, belangrijke kanttekeningen zijn te plaatsen bij de wijze waarop dat gebeurt. ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen NOvA over verhoorbijstand per 1 maart 2016

  Per 1 maart 2016 moeten zij ook actief gewezen worden op dit recht. Alleen wanneer verdachten hiervan ondubbelzinnig afstand doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is deze ontwikkeling positief. De Nederlan ...

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...

 • blog

  Spierballentaal

  Terwijl president Trump al snel na zijn inauguratie de grenzen van de Amerikaanse rechtsstaat aftast, denk ik met weemoed terug aan de overdonderende speech van Jeh Johnson, de voormalige Secretary of Homeland Security.

 • blog

  Onvrede over verhoorbijstand

  “We gaan ten onder aan leugenachtige, inhalige, het land ondermijnende advocaten.” Die kreet was te lezen onder een nieuwsbericht op internet met als kop ‘Advocaten bezorgd over bijstand bij politieverhoor’.