Zoeken

Zoekresultaten (7)

U heeft gezocht op: Voor uw praktijk

 • pagina

  Modellen, handleidingen, formulieren

  Alle verplichte en niet-verplichte modellen, handleidingen en formulieren vindt u hier bij elkaar. De formulieren en modellen die voortkomen uit de Regeling op de advocatuur staan ook op de regelgeving website.   Modellen Mode ...

 • pagina

  Modelkantoorhandboek

  De Verordening op de advocatuur verplicht u als advocaat te beschrijven hoe u aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Artikel 32 van de Regeling op de advocatuur geeft hier verder invulling aan. Het modelkantoor ...

 • nieuwsbericht

  Vademecum advocatuur 2024 beschikbaar

  In de uitgave 2024 van het vademecum zijn de volgende wet- en regelgeving, reglementen, gedrags- en beleidsregels opgenomen: Wet- en regelgeving– Advocatenwet– Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme– Besluit ...

 • nieuwsbericht

  Vademecum advocatuur 2023 beschikbaar

  In de uitgave 2023 van het vademecum zijn de volgende wet- en regelgeving, reglementen, gedrags- en beleidsregels opgenomen: Wet- en regelgeving – Advocatenwet – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Besl ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

  Advocaten zijn voor specifieke dienstverlening onderworpen aan de Wwft. Dit kan aanzienlijke nalevingsverplichtingen opleveren, die in de toekomst naar verwachting verder zullen toenemen. Ook stelt de UBO-registratie extra eisen aan advocaten, die in ...

 • nieuwsbericht

  Advocatenpas-app binnenkort voor iedere advocaat beschikbaar

  De nieuwe advocatenpas-app is de afgelopen maanden uitgebreid getest in een pilot. De 66 advocaten die daaraan hebben deelgenomen, geven de app gemiddeld het cijfer 9. Unaniem verkiezen zij de app boven de huidige pas. Het meest gehoorde argument: ov ...

 • nieuwsbericht

  Gevolgen van de WBTR voor de stichting derdengelden

  Na inwerkingtreding van de WBTR (vooralsnog met uitzondering van het monistisch bestuursmodel) geldt voor de stichting derdengelden dat de bestaande structuren voor bestuur en toezicht grotendeels behouden blijven. Het overgangsrecht voorkomt da ...