28okt

Advocatenpas-app binnenkort voor iedere advocaat beschikbaar

De NOvA biedt iedere advocaat die dat wil vanaf medio november de mogelijkheid de fysieke advocatenpas met kaartlezer in te ruilen voor de digitale advocatenpas-app. Hiermee kan via een app op de mobiele telefoon eenvoudig worden ingelogd bij het advocatenpasportaal en Mijn Orde, maar bijvoorbeeld ook bij de Rechtspraak.

Advocatenpas-app iStock-1167515713De nieuwe advocatenpas-app is de afgelopen maanden uitgebreid getest in een pilot. De 66 advocaten die daaraan hebben deelgenomen, geven de app gemiddeld het cijfer 9. Unaniem verkiezen zij de app boven de huidige pas. Het meest gehoorde argument: overal kunnen inloggen met je mobiele telefoon – die je altijd bij je hebt – en geen ‘gedoe’ meer met de extra kaartlezer. De enkele kinderziektes die uit de pilot naar boven kwamen, zijn inmiddels aangepakt.

Uitrol
Dit veelbelovende resultaat heeft de weg geplaveid om medio november de advocatenpas-app beschikbaar te stellen aan de hele balie. De eersten die hiermee te maken krijgen, zijn advocaten wiens advocatenpas in december 2021 verloopt. Zij ontvangen begin november een mail van DigiCert+QuoVadis om hun pas te verlengen en kunnen dan kiezen voor een nieuwe advocatenpas of de app. Maar ook andere advocaten hoeven niet te wachten tot hun advocatenpas verloopt. Vanaf medio november kan iedere advocaat er zelf voor kiezen om de huidige pas in te ruilen voor de app. Daar zijn uiteraard wel aanschafkosten mee gemoeid. Ook gemachtigden kunnen de app gebruiken in plaats van hun gemachtigdenpas.

Pas of app
Advocaten die hun nieuwe advocatenpas willen verlengen of bestellen, hebben de keuze tussen een fysieke of digitale vorm. Beide tegelijk is niet mogelijk. Voor wie een nieuwe fysieke pas kiest, blijft alles zoals nu. Een advocaat die voor de app kiest, kan er indien gewenst een toegangspas (een advocatenpas zonder chip) bij bestellen. Deze kan worden getoond bij het betreden van de rechtbank of bezoek aan een justitiële inrichting.

Wijziging Voda
Op 30 november 2021 zal de Verordening op de advocatuur door het college van afgevaardigden worden aangepast aan de nieuwe situatie. Het CvA is inmiddels meegenomen in de benodigde summiere wijzigingen.

Nog even geduld
Kunt niet wachten tot u de advocatenpas-app kunt installeren? Wij vragen nog heel even uw geduld, spaar eventuele vragen a.u.b. even op. Medio november stelt de NOvA uitgebreide informatie beschikbaar over de app en de manier om deze aan te vragen.

2021