4apr

Baliebrede consultatie kwaliteitsbeleid

De NOvA is verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van de advocatuur. In het kader van het integrale kwaliteitsbeleid is de algemene raad van de NOvA voornemens kwaliteitsbevorderende maatregelen te nemen.

Om alle advocaten de gelegenheid te geven te reageren op de plannen van de algemene raad, treft u hier een baliebrede consultatie aan. Mail uw reactie uiterlijk 30 mei 2017 naar kwaliteit@advocatenorde.nl.

Meer informatie over het kwaliteitsbeleid van de NOvA. 

2017