11feb

NOvA betreurt uitblijven vacatievergoeding Rechtspraak voor advocaten

De laatste jaren doet de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) steeds vaker een beroep op advocaten voor deelname in werk- en testgroepen. De NOvA waardeert dat en erkent de meerwaarde daarvan maar ziet ook dat advocaten stelselmatig hun bijdragen geheel kosteloos leveren. Een regeling om aanspraak te kunnen maken op een redelijke vacatievergoeding blijft helaas uit.

Advocaat weegschaal iStock-695204372Naar aanleiding van het voormalige KEI-project is de NOvA hierover in gesprek gegaan met de Rvdr. Na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Rvdr inmiddels laten weten niet tot een generieke regeling te willen komen voor een vergoeding voor advocaten bij deelname aan projecten van de rechtspraak. De NOvA is teleurgesteld over deze uitkomst en blijft van mening dat advocaten, die vaker dan één keer aan een bepaald project meewerken, bij de Rvdr een verzoek moeten kunnen doen voor een redelijke vacatievergoeding.

2021