11okt

NOvA publiceert diversiteits- en inclusieverklaring

De Nederlandse orde van advocaten heeft een diversiteits- en inclusieverklaring gepubliceerd. Hierin committeert de NOvA zich om diversiteit en inclusie te betrekken in haar handelen ten opzichte van medewerkers, leden, rechtzoekenden en het publiek belang.

Diversiteit iStock-592366560De NOvA omarmt diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen de eigen organisatie en streeft ernaar dat deze qua samenstelling aansluit bij de samenleving. Daarnaast zet de NOvA zich ervoor in dat iedereen binnen de balie gelijkwaardig wordt behandeld; ongeacht ras, geslacht, beperking, religie, levensovertuiging, burgerlijke staat, gezinssituatie of seksuele geaardheid.

Download de diversiteits- en inclusieverklaring van de NOvA.

2018