25mrt

Regelingen voor zelfstandigen, waaronder zzp’ers, ook bedoeld voor advocaten

De huidige noodregeling die het kabinet heeft genomen ter ondersteuning van zelfstandigen, waaronder zzp’ers, is ook bedoeld voor advocaten. Het betreft de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb (Tozo).

Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum te ontvangen. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. U kunt op de website van de Kamer van Koophandel zien hoe u aanspraak kunt maken op deze regeling.

Steun voor sociaal advocaten
Sociaal advocaten kunnen naast deze regeling ook aanspraak maken op steunmaatregelen van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR heeft vandaag een nadere uitwerking van de steunmaatregelen gepubliceerd.

Verdere maatregelen
De huidige maatregelen zien alleen op de liquiditeit. De NOvA houdt de situatie nauwlettend in de gaten en is voortdurend in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtsbijstand. Mocht de situatie langer duren dan zal de NOvA aandringen op verdere maatregelen.

Zie ook:

2020