• 20dec

   Minister onderzoekt voorschotregeling en schaft maatregel kostenverhaal af

   Advocaten die een zaak behandelen bij een wijkrechtbank krijgen hier per 1 januari 2024 een toeslag voor. Daarnaast wordt onderzocht of de voorschotregeling voor sociaal advocaten een nieuwe impuls kan krijgen en wil Franc Weerwind, demissionair minister voor Rechtsbescherming, de bestuursrechtelijke maatregel kostenverhaal afschaffen. Dit staat in de Tiende voortgangsrapportage stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand die op 20 december naar de Tweede Kamer is gestuurd.

   2023 lees meer
  • 30nov

   Eenmalige tegemoetkoming sociaal advocaten in december uitgekeerd

   Sociaal advocaten ontvangen in december 2023 een tegemoetkoming van 4,62 procent. Zij hoeven hiervoor niets te doen. De Raad voor Rechtsbijstand keert dit uit. De regeling waarin dit staat, is woensdag 29 november jl. gepubliceerd in de Staatscourant. De minister voor Rechtsbescherming geeft daarmee uitvoering aan de motie-Sneller c.s. die opriep tot een noodinvestering.

   2023 lees meer
  • 14nov

   Feitelijke en juridische complexiteit niet allesbepalend voor de behoefte aan hulp van een advocaat

   Wet- en regelgeving die alleen aan de hand van het juridisch probleem bepaalt of een persoon een probleem zelf kan oplossen, is niet toereikend. Door aandacht te hebben voor de context- en persoonsgebonden factoren kan meer maatwerk worden geboden. Dit staat in het advies over de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz). Dit advies is opgesteld door een onafhankelijke adviescommissie op verzoek van de Nederlandse orde van advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

   2023 lees meer
  • 9nov

   Tussentijdse indexering sociaal advocatuur is eerste noodzakelijke stap

   Er komt voor het jaar 2023 een tussentijdse indexering voor de sociale advocatuur van 4,62 procent. Dit schrijft Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, op 8 november in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) ziet dit als een eerste noodzakelijke stap. De NOvA is voorzichtig positief over het voorstel van de minister, al is het niet de noodinvestering die de NOvA nodig acht.

   2023 lees meer
  • 24okt

   Gevraagde noodinvestering sociale advocatuur aangenomen door Tweede Kamer

   De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd nog dit jaar een noodinvestering te doen in de sociale advocatuur. Een motie die werd ingediend door D66, SP, CDA, PvdD, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie is dinsdag 24 oktober met grote meerderheid aangenomen. De NOvA heeft de ver achterblijvende indexering en herijking van de vergoedingen voortdurend onder de aandacht gebracht en is blij dat de politiek achter de sociale advocatuur staat. Reactie Sanne van Oers, bestuurder NOvA (0.48 min.)

   2023 lees meer