24okt

Gevraagde noodinvestering sociale advocatuur aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd nog dit jaar een noodinvestering te doen in de sociale advocatuur. Een motie die werd ingediend door D66, SP, CDA, PvdD, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie is dinsdag 24 oktober met grote meerderheid aangenomen. De NOvA heeft de ver achterblijvende indexering en herijking van de vergoedingen voortdurend onder de aandacht gebracht en is blij dat de politiek achter de sociale advocatuur staat. Reactie Sanne van Oers, bestuurder NOvA (0.48 min.)

Ook de motie over verbetering van de financieringssystematiek van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand werd aangenomen. Sanne van Oers: “Dit is een duidelijk signaal dat fundamentele verbeteringen voor de sociale advocatuur nodig zijn. De meeste politieke partijen zien het belang hiervan in. Het is een belangrijke stap om de toegang tot het recht te waarborgen voor mensen met een kleine portemonnee. De noodinvestering is hard nodig voor advocaten in het stelsel om hun werk te kunnen blijven doen. Belangrijk is wel dat de noodinvestering de achtergebleven indexatiecorrectie met 10 procent compenseert.” De komende periode blijft de NOvA nauw betrokken bij de uitvoering van de motie.

2023