20dec

Minister onderzoekt voorschotregeling en schaft maatregel kostenverhaal af

Advocaten die een zaak behandelen bij een wijkrechtbank krijgen hier per 1 januari 2024 een toeslag voor. Daarnaast wordt onderzocht of de voorschotregeling voor sociaal advocaten een nieuwe impuls kan krijgen en wil Franc Weerwind, demissionair minister voor Rechtsbescherming, de bestuursrechtelijke maatregel kostenverhaal afschaffen. Dit staat in de Tiende voortgangsrapportage stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand die op 20 december naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Onderzoek gefinancierde rechtsbijstand 1356987526Volgens de NOvA zijn dit positieve ontwikkelingen binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

In de brief, waarin Weerwind over de voortgang van zijn plannen rapporteert, legt hij ook uit waarom hij de bestuursrechtelijke maatregel ‘kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtigen veroordeelden’ wil afschaffen. Deze maatregel zorgt ervoor dat strafrechtelijk veroordeelden aan wie een toevoeging was verleend deze moeten terugbetalen als blijkt dat zij wél draagkrachtig waren. Uit de evaluatie van de maatregel blijkt onder andere dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is. Het vermogen van de eigenlijke doelgroep bestaat vaak uit zwart geld dat niet bekend is bij de Belastingdienst. De minister wil nu de maatregel afschaffen. Dit vergt een wetswijziging.

Meer informatie:
Tiende voortgangsrapportage stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand

2023