9nov

Tussentijdse indexering sociaal advocatuur is eerste noodzakelijke stap

Er komt voor het jaar 2023 een tussentijdse indexering voor de sociale advocatuur van 4,62 procent. Dit schrijft Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, op 8 november in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) ziet dit als een eerste noodzakelijke stap. De NOvA is voorzichtig positief over het voorstel van de minister, al is het niet de noodinvestering die de NOvA nodig acht.

Euros en weegschaalDe tussentijdse indexering zorgt ervoor dat de totale inflatiecorrectie voor sociaal advocaten in 2023 uitkomt op 5,29 procent. NOvA-bestuurder Sanne van Oers: “Minister Weerwind komt nu met een gedeeltelijke compensatie van de hoge inflatie van het afgelopen jaar. Dat is belangrijk omdat sociaal advocaten het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met forse kostenverhogingen van onder andere huur, personeel en verzekeringen. De voorgestelde compensatie is echter niet genoeg om de druk op de sociale advocatuur te verlichten en rechtsbijstand voor iedereen te garanderen. In de nabije toekomst dient de financiering van de sociale advocatuur dan ook fundamenteel te worden verbeterd, zodat de vergoedingen zullen meebewegen met de steeds wijzigende werkzaamheden. Daarmee wordt voorkomen dat elk jaar opnieuw een noodinvestering moet worden bedongen.”

10 procent compensatie
De NOvA heeft het afgelopen jaar de ver achterblijvende indexering en herijking van de vergoedingen voortdurend bij de minister en diverse politieke partijen onder de aandacht gebracht en zal dat blijven doen. De NOvA heeft benadrukt dat het belangrijk is dat de noodinvestering de achtergebleven indexatiecorrectie met 10 procent compenseert. Daartoe is de demissionaire minister niet overgegaan. Het is juist nu van groot belang dat er verdere investeringen worden gedaan door een volgende regering en dat de financieringssystematiek wordt verbeterd. Tot die tijd zal de toegang tot het recht onder druk blijven staan.

Uitvoering van de moties
De NOvA heeft 31 oktober jl. een brief aan de minister en de Tweede Kamer gestuurd, waarin uiteengezet wordt wat de sociale advocatuur nodig heeft. Hierin is het belang toegelicht van de noodinvestering en van de tweede belangrijke motie van de Tweede Kamer, waarin is opgeroepen tot een fundamentele verbetering. De NOvA gaat met de minister in gesprek over de uitvoering van die motie. Van Oers: “Een toekomstperspectief voor sociaal advocaten is hard nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende sociaal advocaten zullen zijn, ook over een paar jaar, zodat elke burger in Nederland een beroep kan doen op rechtsbijstand als dat nodig is.”

Meer informatie
Sanne van Oers over de tussentijdse indexering bij NPO Radio 1 (vanaf 2:12:06) (9 november 2023)
Kamerbrief minister Weerwind (8 november 2023)
Brief NOvA aan minister en Tweede Kamer (31 oktober 2023)

2023