• 30mrt

   Overheveling kosten dekenberaad van lokale orden naar NOvA

   In de periode eind maart – begin april vinden de jaarvergaderingen van de lokale raden van de orde plaats. Hierin staan ook de begrotingen op de agenda, en de daarop gebaseerde hoofdelijke omslag. Die lokale financiële bijdragen vallen dit jaar relatief lager uit als gevolg van de overheveling van de kosten van het dekenberaad van lokale orden naar de Nederlandse orde van advocaten.

   2021 lees meer
  • 2mrt
  • 21jan

   Financiële bijdrage na inschrijving op het tableau

   Elke advocaat die op 1 januari jl. op het tableau stond ingeschreven, heeft deze week de digitale factuur voor de financiële bijdrage ontvangen. Nieuw vanaf dit jaar is dat ook advocaten die gedurende het jaar worden beëdigd een evenredig deel van de financiële bijdrage verschuldigd zijn. Op die manier dragen ook nieuwe advocaten vanaf het moment van inschrijving in redelijkheid bij aan de kosten die de NOvA als beroepsorganisatie maakt voor de advocatuur als geheel.

   2021 lees meer
  • 19jan

   Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

   De advocatuur heeft te maken met onzekere financiële tijden als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de NOvA er alles aan gedaan om de financiële bijdrage voor 2021 op hetzelfde niveau te houden als afgelopen jaar. Door de kosten te beperken is de financiële bijdrage slechts minimaal gestegen. Bernard de Leest, lid van de algemene raad, geeft tekst en uitleg.

   2021 lees meer
  • 3dec

   Financiële bijdrage 2021 vastgesteld

   Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2021 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 is de financiële bijdrage voor volgend jaar vastgesteld op € 1.005. Voor categorie 2 is dit € 329.

   2020 lees meer