3nov

Seminar Doen of laten?

Een grote groep mensen kan de weg naar (juridische) professionals niet vinden of kan zich die dienstverlening niet veroorloven. Veel problematiek blijft daardoor onopgelost, met alle economische en emotionele schade van dien. Op woensdag 14 december wordt daarom het seminar ‘Doen of laten?’ gehouden.

IStock-1074133768Rol beroepsorganisaties
Het thema is de rol en verantwoordelijkheid van beroepsorganisaties en beroepsbeoefenaren bij dienstverlening aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Met deze bijeenkomst willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: hoe kan de dienstverlening vanuit de diverse beroepsgroepen beter aansluiten op de behoeften van deze grote groep rechtzoekenden? Hoe kijkt men aan tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze beroepsgroepen? Is er een rol voor de beroepsorganisatie en zo ja, welke?

Programma
De bijeenkomst wordt geopend door Dineke de Groot, president van de Hoge Raad. Bestuurders van de organisaties geven een korte impressie van hun ervaringen met de groep rechtzoekenden met beperkte zelfredzaamheid. Vervolgens vindt daarop een reflectie plaats vanuit de praktijk, de wetenschap en de landelijke politiek. Namens de wetenschap neemt Quirine Eijkman het woord. Zij is lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter en commissielid bij het College voor de Rechten van de Mens. Vanuit de politiek zal Tweede Kamerlid Songül Mutluer (PvdA) het woord voeren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een discussie met de zaal.

Meer informatie en programma

Logo 5 organisaties2

2022