Seminar Doen of laten?

Logo 5 organisaties2

IStock-1074133768Een grote groep mensen kan de weg naar (juridische) professionals niet vinden of kan zich die dienstverlening niet veroorloven. Veel problematiek blijft daardoor onopgelost, met alle economische en emotionele schade van dien. Op woensdag 14 december wordt daarom het seminar ‘Doen of laten?’ gehouden in Nieuwspoort, Den Haag. Georganiseerd door de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Advocaten zijn hiervoor uitgenodigd via de nieuwsbrieven van de NOvA (d.d. 3 november 2022).

Het thema is de rol en verantwoordelijkheid van beroepsorganisaties en beroepsbeoefenaren bij dienstverlening aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Met deze bijeenkomst willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: hoe kan de dienstverlening vanuit de diverse beroepsgroepen beter aansluiten op de behoeften van deze grote groep rechtzoekenden? Hoe kijkt men aan tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze beroepsgroepen? Is er een rol voor de beroepsorganisatie en zo ja, welke?

Sprekers

_DSF3139 Dineke de Groot - Hoge Raad  medium resolutie Esther 2 20161103_QuirineEijkman_02 - Copy - Trimmed Songul PinkPepperContent_Marian_van_den_Anker_2405_5_7_hr
Dineke de Groot Esther van Rijswijk Quirine Eijkman Songül Mutluer Marianne van den Anker

 

Openingswoord
Dineke de Groot is president van de Hoge Raad. Zij studeerde rechten en letteren aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Wenen. Sinds 1990 is zij lid van de rechterlijke macht. Zij volgde de opleiding tot rechter. Na afronding daarvan werd zij rechter in de rechtbank Amsterdam. In die periode was zij daarnaast enkele jaren verbonden aan de afdeling Ontwikkeling van de Raad voor de rechtspraak en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem. In 2011 werd zij benoemd op de bijzondere leerstoel Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds begin 2012 is zij lid van de Hoge Raad.

Gespreksleider
Esther van Rijswijk is gespreksleider. Opgeleid als econoom, leerde op een ministerie denken als een beleidsmaker en werd journalist (RTL Nieuws, Elsevier) om te onderzoeken en te vertellen. Zij specialiseerde zich in het analyseren van debatten en het ontrafelen van argumentatie, zowel voor journalistieke doeleinden (publicaties in De Volkskrant en De Groene Amsterdammer) als voor organisaties. Van Rijswijk maakt ook de podcast De Crux, waarin ze mensen die het oneens zijn met elkaar, op een andere manier in gesprek brengt.

Reflectie vanuit de wetenschap
Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht en werkt ook als Ondervoorzitter en Commissielid bij het College voor de Rechten van de Mens. Zij richt zich op maatschappelijke vraagstukken rondom toegang tot het recht en juridische zelfredzaamheid. Zij studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eijkman zit in de Raad van Advies van de Raad voor de Rechtsbijstand en van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Ook is zij lid van de Commissie Werkelijke Schade en was betrokken bij de pilot 'gouden standaard' om de onderbouwing van wetsvoorstellen in de Kamer te verbeteren op basis van wetenschappelijke inzichten.

Lees alvast de reflectie van Quirine Eijkman

Reflectie vanuit de landelijke politiek
Songül Mutluer is Tweede Kamerlid namens de PvdA en een van de leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid. Na haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam werd ze vanaf 2006 actief voor de PvdA. Eerst als raadslid en fractievoorzitter in Zaanstad en sinds 2018 als Wethouder Wonen en Bouwen, Armoede, Ouderen en Jeugd(zorg) in diezelfde gemeente. In die rol zette ze zich onder andere met succes in voor meer betaalbare woningen. Eerder was Mutluer ruim tien jaar werkzaam als juriste.

Reflectie vanuit de maatschappij
Marianne van den Anker is sinds 1 maart Ombudsman voor Rotterdam en omgeving. Ze is wethouder en raadslid geweest in Rotterdam. Ze begon haar carrière als bestuurskundige en criminoloog in de wetenschap. Voor de NTR presenteerde Marianne op NPO Radio 1 het programma 1 op Straat en daarna Kwesties. Als ambassadeur Eentegeneenzaamheid trok ze de afgelopen jaren door het land, naast haar drukke bestaan als bestuurder van OPEN Rotterdam en toezichthouder bij onder andere Stichting BOOR. Ze werkte voor de Erasmus Universiteit, de politie en Platform 31 en was dagvoorzitter.

 

Programma

15.30 uur: Inloop
16.00 uur Opening door dagvoorzitter Esther van Rijswijk
16.05 uur Openingswoord Dineke de Groot, president Hoge Raad
16.15 uur Ervaringen beroepsorganisaties
16.55 uur Reflecties vanuit wetenschap, landelijke politiek en maatschappij
17.25 uur Discussie met de zaal
18.00 uur Afsluiting
18.05 uur Borrel


Locatie
Het seminar Doen of laten? vindt plaats in Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag. Advocaten kunnen zich aanmelden via de aanmeldknop in het Ordebericht van 3 november. De andere beroepsgroepen kunnen zich aanmelden via hun eigen organisatie. 

Voor vragen mail naar: communicatie@advocatenorde.nl