26mrt

Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten vastgesteld

Het college van afgevaardigden heeft vandaag de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten (BA2020) vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het concept van eind 2019 hebben betrekking op de basistest, de praktijkervaringsvereisten voor stagiairs en de patroonscursus.

De vaststelling van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 en de toelichting Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 volgt op het overleg in december 2019 waarin de algemene raad het concept heeft toegelicht en besproken met de leden van het college van afgevaardigden.

Aanpassingen
Conform de eerder door de algemene raad gedane toezeggingen is de Wijzigingsverordening op onder meer de volgende onderdelen aangepast:
• De uitkomst van de basistest heeft alleen een diagnostisch karakter. Hieraan zijn geen consequenties verbonden voor het (ver)volgen van de beroepsopleiding.
• De praktijkervaringsvereisten voor stagiairs: het vijf keer in rechte optreden, het vervaardigen van tien stukken waarvan tenminste zeven processtukken en het drie keer bijwonen van een procedure op tegenspraak.
• De verplichte periodieke patroonscursus geldt alleen voor de patroon en niet voor de praktijkbegeleider.

Om de overgang van de huidige naar de vernieuwde beroepsopleiding soepel te laten verlopen, treedt de Wijzigingsverordening BA2020 op 1 oktober 2020 in werking.

Dossier BA2020
De vernieuwde beroepsopleiding gaat in maart 2021 van start en kent een sterke focus op toegepaste kennis, praktische vaardigheden en ethiek. Lees over onder andere de invulling van de opleiding meer in het dossier BA2020, of bekijk de veelgestelde vragen.

2020