Aanmelden, annuleren, kosten

U moet beëdigd zijn voordat u als advocaat-stagiair met de beroepsopleiding advocaten (BA) kunt beginnen. U ontvangt informatie voor aanmelding van de raad van de orde.
Het is raadzaam dat u, indien de situatie dit toelaat, zich kort voor de aanvang van de BA laat beëdigen. De opleiding duurt twee en een half jaar. Als uw stageperiode te vroeg ingaat, dan komt u aan het einde van de opleiding (mogelijk) tijd tekort. U loopt dan het risico dat u op grond van artikel 8c van de Advocatenwet van het tableau geschrapt wordt. 

Aanmelding voor de BA

  • Start BA in maart: aanmelden kan tot uiterlijk 31 december.
  • Start BA in september: aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni.

Als de NOvA uw aanmelding heeft geregistreerd, zendt de NOvA die door naar de uitvoeringsorganisatie (UO). U ontvangt van de UO de factuur, de overige informatie en nadere instructies voor het volgen van onderwijs.

Kosten
De beroepsopleiding advocaten kost in totaal € 14.780,- exclusief btw. De facturering verloopt via de UO. U krijgt facturen: kort na de start van het eerste jaar en kort na de start van het tweede jaar van de BA.

Annulering van de BA
Wilt u uw deelname aan de opleiding annuleren of beëindigen dan dient u dat persoonlijk en schriftelijk te doen met het het beeindigingsformulier. 

Op grond van artikel 2.28, derde lid, van de Verordening op de advocatuur blijven bij tussentijdse beëindiging van deelname aan de BA de al in rekening gebrachte cursus- en examengelden onverminderd verschuldigd.