Onderwijs volgen bij niet-erkende opleidingsinstellingen

Opleidingsinstellingen die de NOvA heeft erkend, mogen opleidingspunten voor advocaten aan hun cursusaanbod toe kennen. Volgt u een cursus bij een niet-erkende opleidingsinstelling dan kunt u zelf de opleidingspunten toekennen.

Aan de hand van artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.

Zo dient het onderwijs van academisch niveau te zijn, moet het onderwijs uw praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen en moeten deskundige docenten het onderwijs verzorgen. U mag zelf het aantal opleidingspunten voor de cursus berekenen.

Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op. U dient te kunnen aantonen dat u het onderwijs daadwerkelijk heeft gevolgd. Hiervoor dient u een bewijs van deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en een inzichtelijk cursusprogramma te kunnen overleggen.

De opleidingspunten kunt u in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.