Modelstatuten (bv)

De Nederlandse orde van advocaten heeft modelstatuten voor een praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon opgesteld in de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Het model wordt voor vrijwillig gebruik ter beschikking gesteld. Advocaten zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende regelgeving. De Nederlandse orde van advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in het aangeboden model.