NOvA onderschrijft voorstellen Staatscommissie rechtsstaat

De NOvA onderschrijft de voorstellen die de Staatscommissie rechtsstaat doet in het onlangs gepubliceerde adviesrapport 'De gebroken belofte van de rechtsstaat – Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger'. Hierin staat dat er een afzonderlijk begrotingshoofdstuk voor de rechtsketen, inclusief sociale advocatuur, moet komen. De NOvA wees al eerder op de noodzaak van een structurele verbetering.

lees meer »

Achtergrond beroepsopleiding: "Kwaliteit staat voorop"

Tien jaar lang was Gerard Mols hét gezicht van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten. Als voorzitter was hij verantwoordelijk voor de toetsingskwaliteit, behandelde hij bezwaarschriften en hield hij hoorzittingen. Op 28 mei nam hij afscheid. “Het waren mooie jaren met veel hoogtepunten. Nu is het tijd voor ‘vers bloed in de piste’.”

lees meer »

Robert Crince le Roy treedt per 1 september 2024 terug als algemeen deken

Robert Crince le Roy treedt per 1 september 2024 terug als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten. Sinds zijn aantreden op 1 januari 2022 heeft Crince le Roy ruim twee en een half jaar het dekenaat vervuld.

lees meer »

Achtergrond Vertrouwensadvocaat: “Het is fijn als je telefonisch met iemand kan sparren”

Het afgelopen halfjaar is gebleken dat de Vertrouwensadvocaat in een behoefte voorziet. Bellende advocaten stelden serieuze problematiek rondom de dreigende aantasting van hun onafhankelijkheid aan de orde, mede als gevolg van ondermijning. De NOvA heeft daarom besloten van de Vertrouwensadvocaat een structurele voorziening voor advocaten te maken. Maarten Meulemeesters, een van de vertrouwensadvocaten, geeft een toelichting.

lees meer »

Bedreigde advocaten kunnen persoonsgegevens in Kadaster laten afschermen

Advocaten die onroerend goed op hun naam hebben staan in registers van het Kadaster en te maken hebben met een concrete of verwachte (be)dreiging, kunnen hun persoonsgegevens laten afschermen. Hierover hebben het Kadaster en de Nederlandse orde van advocaten op 6 mei 2024 een convenant getekend.

lees meer »
19-06-2024

Laatste ontwikkeling toezicht advocatuur

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft bij de stemmingen van dinsdag 18 juni een motie aangenomen van Kamerlid Ellian (VVD) waarin is voorgesteld om het toezicht op de advocatuur én de klachtbehandeling in één hand onder te brengen bij de nieuwe onafhankelijke toezichthouder advocatuur (OTA), binnen de publiekrechtelijke beroepsorganisatie Nederlandse orde van advocaten (NOvA).

lees meer »

18-06-2024

Dilemma: AI-hulpje

Van uw patroon krijgt u de opdracht om een diepgaand jurisprudentieonderzoek te doen. U heeft weinig tijd en wilt daarom een AI-chatbot inzetten. Vertelt u dit aan uw patroon?

lees meer »

18-06-2024

Visitatiecommissie beoordeelt vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft een visitatiecommissie voor de Beroepsopleiding Advocaten ingesteld en de leden van deze commissie benoemd. De visitatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van de vernieuwde beroepsopleiding, die in 2021 van start ging, aan de hand van het kwaliteits- en accreditatiekader. Voorzitter van de commissie is prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden.

lees meer »

18-06-2024

Achtergrond Vertrouwensadvocaat: “Het is fijn als je telefonisch met iemand kan sparren”

Het afgelopen halfjaar is gebleken dat de Vertrouwensadvocaat in een behoefte voorziet. Bellende advocaten stelden serieuze problematiek rondom de dreigende aantasting van hun onafhankelijkheid aan de orde, mede als gevolg van ondermijning. De NOvA heeft daarom besloten van de Vertrouwensadvocaat een structurele voorziening voor advocaten te maken. Maarten Meulemeesters, een van de vertrouwensadvocaten, geeft een toelichting.

lees meer »

Susan Kaak

"Verbinding binnen de balie"

Wij, bijna 18.800 advocaten, vormen gezamenlijk de Nederlandse orde van advocaten. Van commercieel tot sociaal advocaten, van proces- tot adviesadvocaten: we hebben één ding gemeen. Allemaal zetten we ons dagelijks in voor de bescherming van de rechtsstaat en de grondrechten. Samen staan we voor een onafhankelijke advocatuur die onmisbaar is voor een goede rechtsbedeling.

lees meer »

NOvUM Afl. 7: 'Weerbaarheid'