• 04-09-2023

  Sanne van Oers lid algemene raad NOvA

  "De sociale advocatuur verdient meer"

  Een paar jaar geleden stond de sociale advocatuur in toga op het Binnenhof. Sommigen van ons zetten de demonstratie kracht bij door met een spandoek in een vijver te staan. Hiermee illustreerden zij dat het water hen letterlijk aan de lippen stond. Toen al maakten we ons zorgen over de toekomst van de sociale advocatuur. De toegang tot het recht voor minder draagkrachtige burgers stond op de tocht en toenmalig minister voor Rechts­bescherming, Sander Dekker, weigerde de vergoedingen te verhogen.

  lees meer
 • 04-07-2023

  Jeroen Soeteman lid algemene raad NOvA

  "Kanttekeningen bij ‘la dolce vita’"

  Wie aan Italië denkt, denkt meestal aan ‘la dolce vita’. Het eten, het weer, de landschappen, de familieband; er zijn veel onderdelen van de Italiaanse samenleving waar Nederland wellicht graag iets meer van zou willen hebben. De minister richt zich de laatste tijd meer op een ander facet van de Italiaanse samenleving, namelijk hoe men daar omgaat met gedetineerden. Italië kent het zogenaamde art. 41bis-regime, bedoeld om gedetineerde maffiabazen zoveel als mogelijk te isoleren.

  lees meer
 • 08-06-2023

  Jan Broekhuizen lid algemene raad NOvA

  "Een eigenstandige LTA"

  In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel een beeld lijkt te bestaan van verdeeldheid over de toekomst van het toezicht”, zij “juist op hoofdlijnen overeenstemming” zien. Dat zie ik ook zo.

  lees meer