• 13-04-2017

  Bert Fibbe oud- waarnemend deken NOvA

  "Radicale oplossingen voor de verstopte strafrechtketen"

  “Zeer gewaardeerde wetgever! Schaf het hoger beroep toch af.” In een open brief bepleit advocaat-generaal en hoogleraar Miranda de Meijer een radicale oplossing voor het ontstoppen van de strafrechtketen. Zij vergelijkt die met een rioolbuis. Haar oplossing: volsta met één instantie en schaf het hoger beroep in strafzaken af.

  lees meer
 • 06-04-2017

  Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

  "Twee tips voor aan de formatietafel"

  Onlangs kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën een reeks maatregelen aan om belastingontduiking aan te pakken. Eén van deze voorgenomen maatregelen betreft inperking van het professioneel verschoningsrecht.

  lees meer
 • 24-02-2017

  Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

  "Spierballentaal"

  Terwijl president Trump al snel na zijn inauguratie de grenzen van de Amerikaanse rechtsstaat aftast, denk ik met weemoed terug aan de overdonderende speech van Jeh Johnson, de voormalige Secretary of Homeland Security.

  lees meer