• 04-07-2023

  Jeroen Soeteman lid algemene raad NOvA

  "Kanttekeningen bij ‘la dolce vita’"

  Wie aan Italië denkt, denkt meestal aan ‘la dolce vita’. Het eten, het weer, de landschappen, de familieband; er zijn veel onderdelen van de Italiaanse samenleving waar Nederland wellicht graag iets meer van zou willen hebben. De minister richt zich de laatste tijd meer op een ander facet van de Italiaanse samenleving, namelijk hoe men daar omgaat met gedetineerden. Italië kent het zogenaamde art. 41bis-regime, bedoeld om gedetineerde maffiabazen zoveel als mogelijk te isoleren.

  lees meer
 • 08-06-2023

  Jan Broekhuizen lid algemene raad NOvA

  "Een eigenstandige LTA"

  In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel een beeld lijkt te bestaan van verdeeldheid over de toekomst van het toezicht”, zij “juist op hoofdlijnen overeenstemming” zien. Dat zie ik ook zo.

  lees meer
 • 17-04-2023

  Sanne van Oers lid algemene raad NOvA

  "Maatschappelijk paspoort naar meer samenwerking"

  Advocaten vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zonder hen geen rechtsbescherming. Dankzij advocaten die toevoegingen doen of hun diensten kosteloos of tegen een gereduceerd tarief verlenen, heeft iedereen in Nederland toegang tot het recht. De omvang van de sociale advocatuur en haar maatschappelijke bijdrage is min of meer bekend. Maar hoe zit dat baliebreed? De NOvA wil graag in kaart krijgen welke maatschappelijke bijdrage de gehele balie levert.

  lees meer