• 15-12-2022

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "De balie, dat zijn wij!"

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij verrijkten met nieuwe, nuttige en soms verrassende inzichten.

  lees meer
 • 15-11-2022

  Sanne van Oers lid algemene raad NOvA

  "Inflatie gooit roet in het eten voor sociale advocatuur"

  Advocaten en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hebben te maken met forse kostenstijgingen door de inflatie. Huur van het kantoorpand, salarissen van personeel, cursussen, verzekeringspremies – alles wordt tot wel 14% duurder. Anders dan in veel andere beroepsgroepen wordt de hoge inflatie voor deze groep rechtsbijstandverleners de komende twee jaar niet of nauwelijks gecompenseerd.

  lees meer
 • 27-09-2022

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Toezicht in ontwikkeling"

  Medio 2012 liepen de gemoederen binnen de balie hoog op toen staatssecretaris Teeven een rol van de Staat zag bij het toezicht op de advocatuur. De toenmalige ordebestuurders hebben alle zeilen moeten bijzetten om het toezicht binnen de eigen beroepsgroep te behouden met de Staat op passende afstand. Op 1 januari 2015 werd de Advocatenwet gewijzigd met behoud van het toezicht binnen de advocatuur, onafhankelijkheid van de Staat.

  lees meer