05-11-2019

Bernard de Leest oud - lid algemene raad NOvA

"Waar is de minister voor Rechtsbescherming?"

Vlak voor Prinsjesdag heeft de algemeen deken een brief gestuurd aan minister Dekker. Daarin vroeg hij snel geld vrij te maken voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat. Een alleszins redelijk voorstel voor een overbruggingsmaatregel van 25 tot 30 miljoen euro voor een aantal jaren om de meest acute nood bij deze groep te lenigen.

Het antwoord van de minister heeft u ongetwijfeld gelezen: er komt geen cent bij. Verder praten heeft dan geen zin. Wij hebben de minister dan ook laten weten dat we wegblijven bij het topberaad over rechtsbijstand.

Ook voor een aantal strafrechtadvocaten was de weigering van de minister de druppel die de emmer deed overlopen. Hun oproep via social media onder de noemer #IkPiketNietLanger om de eerste twee weken van 2020 op te geven als verhinderdata voor strafpiket is massaal gesteund. 85 Procent van de piketadvocaten heeft zich verhinderd gemeld. De Raad voor de Rechtsbijstand kan daardoor niet op de reguliere wijze het rooster opstellen.

In een overleg eind oktober hebben de NOvA en alle specialisatieverenigingen zich unaniem achter de actie geschaard. Er zijn in de eerste twee weken van 2020 geen advocaten beschikbaar voor piket. Inmiddels hebben ook andere specialisatieverenigingen acties aangekondigd. Daarmee geeft de advocatuur een buitengewoon duidelijk signaal af aan minister Dekker en de politiek: de maat is vol!

Inmiddels overweegt 70% van de sociaal advocaten te stoppen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen straks niet meer de hulp van een advocaat inroepen. Dat betekent dat Jesse (14) straks geen bijstand van een advocaat meer kan krijgen als hij ’s avonds wordt opgepakt en - terecht of onterecht - wordt opgesloten in de cel. En dat Rob (41), die een eerlijke omgangsregeling met zijn zoon wil, het zelf maar moet uitzoeken. De maatschappij wordt de dupe en dan met name de laagste inkomens, die afhankelijk zijn van bijstand door de sociale advocatuur.

De actie begin volgend jaar laat zien wat er gebeurt als advocaten niet langer rechtsbijstand verlenen. Twee weken lang. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Het is lastig en vervelend. Maar het is niet anders. Dit is een eerste stap om te laten zien wat je krijgt als je het dossier gefinancierde rechtsbijstand zo blijft behandelen als de minister doet. Komt er geen geld voor redelijke vergoedingen voor sociaal advocaten dan zullen meer acties volgen.

Sander Dekker laat dit gebeuren, terwijl het zijn plicht als minister voor Rechtsbescherming is om ervoor te zorgen dat er rechtsbijstand is voor iedereen die dat nodig heeft. De minister is aan zet. Als hij wil, kan hij het probleem direct en gemakkelijk oplossen door tot 2024 jaarlijks 25 tot 30 miljoen euro vrij te maken. En op langere termijn staan de 127 miljoen euro uit de aanbevelingen van de commissie Van der Meer nog steeds recht overeind.

Wil de echte minister voor Rechtsbescherming opstaan?