3okt

#Ikpiketnietlanger: geen piketrooster begin 2020

85% van de piketadvocaten heeft gehoor gegeven aan de oproep #Ikpiketnietlanger en heeft zich afgemeld voor piketdienst in de eerste twee weken van januari 2020. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft bekend gemaakt dat geen regulier piketrooster kan worden opgesteld. De RvR brengt nog in kaart wat de consequenties hiervan zijn.

De oproep om geen piket te doen is gedaan door strafrechtadvocaten als protest tegen de onredelijke lage vergoedingen in de rechtsbijstand. De NOvA en de Nederlandse Vereniging voor (Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA/NVSJA) ondersteunen de actie #Ikpiketnietlanger.

Op 21 oktober vindt overleg plaats met de NOvA en de specialisatieverenigingen.

Oproep: kom naar het Algemeen Overleg rechtsbijstand op 7 november

Op donderdag 7 november om 10.00 uur tot 13.00 uur in de Troelstrazaal spreekt de Tweede Kamer met minister Dekker over zijn plannen voor de rechtsbijstand. De NOvA roept alle advocaten op om naar het debat te komen!

‘VertroWater lowres (SvdH)uwen in oplossing tot een minimum gedaald’

Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse onafhankelijke commissies is er nog steeds geen sprake van een redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam: “Zelfs een oproep tot een overbruggingsmaatregel van 25 tot 30 miljoen euro gedurende een aantal jaren voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat wordt genegeerd. De minister gaat gewoon door met zijn vage plannen.” De NOvA besloot daarom op 19 september om weg te blijven bij het topberaad met het ministerie over rechtsbijstand.

Lees ook: Gezamenlijke oproep van de NOvA, NVSA en NVJSA aan alle piketstrafrechtadvocaten

2019