19sep

Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad

In de begroting van JenV voor 2020 is geen extra geld uitgetrokken voor de sociale advocatuur. Bij de NOvA is daardoor het vertrouwen om snel tot een oplossing te komen voor de onderbetaling van sociaal advocaten tot een minimum gedaald. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam: “Verder overleg is zinloos. We blijven weg uit het topberaad.”

Ketel lowres staand (Svdh)70% van sociaal advocaten overweegt inmiddels te stoppen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen straks geen advocaat meer vinden.

Johan Rijlaarsdam: “Minister Dekker is niet gevoelig voor onze inhoudelijke argumenten. De 127 miljoen die nodig zijn om tot redelijke vergoedingen te komen, blijven uit. Zelfs een oproep tot een overbruggingsmaatregel van 25 tot 30 miljoen euro gedurende een aantal jaren voor de groep sociaal advocaten die nu op omvallen staat wordt genegeerd. Hij gaat gewoon door met zijn vage plannen.”

Meer informatie
- ‘Nu 30 miljoen, anders straks geen sociaal advocaten meer’
- Zorg NOvA over stelselherziening onveranderd groot

2019