14feb

NOvA zoekt Vertrouwensadvocaten

De NOvA start dit jaar met een pilot Vertrouwensadvocaat. Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Met deze vermenging ontstaat het risico op ondermijning. De onafhankelijkheid van advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden, staat onder druk. De NOvA wil deze advocaten een aanspreekpunt bieden en is daarom op zoek naar advocaten die de rol van Vertrouwensadvocaat op zich kunnen nemen.

IStock-1070527756De Vertrouwensadvocaat biedt een luisterend oor en adviseert de advocaat hoe te handelen, eventueel met ondersteuning van derden. De pilot Vertrouwensadvocaat start met vijf à zes advocaten die tijdens kantooruren beschikbaar willen zijn voor vragen van collega-advocaten. Zij krijgen voor de start van de pilot een opleiding psychosociale ondersteuning  Er wordt gestreefd naar een goede variatie in rechtsgebieden en geografische locatie. Advocaten die met de Vertrouwensadvocaat willen spreken, kunnen zelf kiezen wie zij benaderen. Alles wat wordt besproken blijft vertrouwelijk.

Taskforce
De NOvA biedt al diverse initiatieven aan om advocaten weerbaarder te maken: weerbaarheidstrainingen, de objectscan van het kantoor, het noodnummer en de noodknop (voor advocaten die te maken hebben met bedreiging). Al deze maatregelen zijn onderdeel van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning

Meer informatie en aanmelden als Vertrouwensadvocaat:
- Vacature Vertrouwensadvocaat

2023