6jul

Aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten

De moord op advocaat Derk Wiersum en de aanslag op advocaat Philippe Schol maken duidelijk dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico's kunnen lopen. Ter bescherming van onder andere togadragers zoals advocaten heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 18 juni een pakket maatregelen aangekondigd. Naast (persoons)beveiliging is het vergroten van de weerbaarheid een belangrijke factor. De NOvA gaat hier de komende tijd concrete invulling aan geven.

VeiligheidWeerbaarheid advocatuur
De minister zet de komende jaren structureel in op bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Bij de beroepsgroepen zelf, zoals als de advocatuur, ligt de nadruk op het vergroten van de bewustwording ten aanzien van mogelijke risico’s en van de weerbaarheid. Onder coördinatie van de NCTV ontwikkelen de betreffende beroepsgroepen elk een eigen aanpak, waarbij best practices worden gedeeld (zoals de NCTV-brochure Uw eigen veiligheid en de website persveilig.nl voor journalisten). Bij de NOvA is daarvoor inmiddels een kwartiermaker aangesteld.

Onderzoek NOvA
In de komende periode brengt de NOvA eerst de behoeften van de advocatuur in kaart, mede vanuit het specifieke perspectief van de advocaat: onafhankelijkheid, partijdigheid en vertrouwelijkheid. Daarbij kan het gaan over onderwerpen als: van wie of uit welke hoek ervaren advocaten dreiging? Moet ook weerbaarheid ten opzichte van de eigen cliënt betrokken worden? Bestaat ook behoefte aan het vergroten van digitale weerbaarheid? Ervaren advocaten met een specifieke rol – zoals curator, toezichthouder of bewindvoerder – specifieke risico’s? Hiertoe zal later dit jaar een enquête onder de hele balie worden gehouden. Dit onderzoek draagt bij aan een aanpak voor het versterken van de weerbaarheid van advocaten.

Ondernomen acties
Inmiddels is het onderwerp weerbaarheid opgenomen in het curriculum van de vernieuwde beroepsopleiding, die start in maart 2021. Ook is eind vorig jaar het team Vertrouwenspersonen getraind om te gaan met gevoelens van onveiligheid bij advocaten. Voor advocaten die een dreiging ondervinden blijft het ingestelde noodnummer (via Mijn Orde) beschikbaar.

Reageren
Heeft u opmerkingen of suggesties? Mail dan naar weerbaarheid@advocatenorde.nl. Uw ideeën ontvangen wij graag!

2020