7okt

Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld voor advocaten en rechters

De moord op Derk Wiersum heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van extreem geweld tegen bij de rechtspraak betrokken functionarissen niet langer slechts voorstelbaar is. Dit heeft geleid tot een (tijdelijke) intensivering van maatregelen. Een daarvan is het instellen van een Contactpunt Beroepsgroepen. Advocaten en rechters kunnen hier terecht met signalen en vragen over hun veiligheid.

TelefoonAdvocaten kunnen het Contactpunt Beroepsgroepen alleen benaderen via de algemeen deken of de algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten. Beide fungeren voor de advocatuur als centraal meldpunt. Zij zetten de melding vervolgens door naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De betrokken advocaat wordt vervolgens z.s.m. teruggebeld door een NCTV-functionaris over de vervolgstappen.

Bereikbaarheid
Advocaten kunnen het Contactpunt Beroepsgroepen bereiken via een speciaal telefoonnummer van de NOvA, dat te vinden is op Mijn Orde. Let op: in geval van acute nood dient altijd het algemene noodnummer 112 te worden gebeld! Bij bedreigingen blijft uiteraard ook het doen van aangifte bij de politie van onverminderd belang.

2019