29jun

Alexander Leuftink treedt toe tot de algemene raad

Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten op 29 juni is Alexander Leuftink verkozen tot lid van de algemene raad. Hij start op 30 juni 2023 als bestuurder bij de NOvA. Ook zijn algemeen deken Robert Crince le Roy en waarnemend deken Susan Kaak opnieuw verkozen.

Alexander Leuftink - Link Advocaten 15122015Leuftink gaat zich binnen de algemene raad onder andere richten op het aandachtsgebied ‘Advocaat als mens’. Hij volgt hiermee het eind vorig jaar afgetreden AR-lid Theda Boersema op. 

Alexander Leuftink is advocaat sinds 2005 en momenteel partner bij LINK Advocaten in Amsterdam. Naast familierechtadvocaat is hij tevens scheidingsmediator en collaborative lawyer, met het accent op het internationaal privaatrecht.

Tot voor kort was Leuftink voorzitter van de Specialisatievereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Ook was hij voorzitter van het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO).

Samenstelling algemene raad
De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk van advocaten door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken. 

Met Alexander Leuftink kan de algemene raad rekenen op een maatschappelijk betrokken bestuurder die zich met grote mate van kennis zal inzetten voor de advocatuur. De algemene raad bestaat nu uit zes leden: 

 Algemene raad per 30 juni 2023  Aandachtsgebied
 Robert Crince le Roy, algemeen deken  Algemene vertegenwoordiging balie en rechtsstatelijke aangelegenheden
 Susan Kaak, waarnemend deken  Huis van de NOvA
 Jeroen Soeteman  Advocaat van de toekomst
 Sanne van Oers  Advocaat in de maatschappij
 Jan Broekhuizen  Advocaat in de praktijk
 Alexander Leuftink  Advocaat als mens

 

2023