13feb

NOvA tegen voorgenomen inperking van verschoningsrecht voor advocaten

De Nederlandse orde van advocaten verzet zich tegen de voorgenomen inperking van het verschoningsrecht voor advocaten, zoals staatssecretaris Wiebes van Financiën op 17 januari jl. heeft voorgesteld. Dit heeft de NOvA vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

De NOvA deelt de opvatting dat als burgers of bedrijven belastingregels overtreden, de overheid binnen de grenzen van het recht tot effectieve aanpak daarvan moet kunnen overgaan. Dat neemt niet weg dat de NOvA zorgen heeft over de wijze waarop de staatssecretaris de rol van advocaten inkleurt bij de aanpak van belastingontduiking. In het bijzonder gaat het daarbij om het beleidsvoornemen om in de wet het verschoningsrecht voor onder meer advocaten in te perken.

Volgens de NOvA rekt staatssecretaris hiermee de bevoegdheden van de Belastingdienst verder op dan uit oogpunt van rechtsbescherming verantwoord is. Het professionele verschoningsrecht is gefundeerd op een algemeen geldend rechtsbeginsel dat ertoe dient de belangen van de burger te beschermen ten opzichte van de overheid. Voorkomen moet worden dat afbreuk wordt gedaan aan het belangrijke uitgangspunt dat iedereen zich zonder vrees voor openbaarmaking voor advies en bijstand tot een advocaat moet kunnen wenden.

Lees hier de brief van de NOvA aan de Tweede Kamer.

 

2017