25mrt

Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 januari 2022

Sinds april 2020 mogen advocaten onder voorwaarden via videobellen deelnemen aan intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Vanwege de voortdurende coronamaatregelen die het fysiek bij elkaar komen bemoeilijken heeft de algemene raad vandaag opnieuw de mogelijkheid van online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd. Er is om praktische redenen gekozen voor verlenging tot 1 januari 2022, zodat deelname aan de kwaliteitstoetsen voor het gehele jaar online kan worden ingepland.

Intervisie onlineDaarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:
1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;
2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;
3. de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
4. de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

Of online deelname aan de kwaliteitstoetsen ook na corona tot de mogelijkheden behoort zal later dit jaar, na evaluatie van de online ervaringen, beoordeeld worden.

PO-verplichtingen in 2021
Vanwege het coronavirus en het op dat moment beperkte online cursusaanbod zijn in 2020 de PO-verplichtingen gehalveerd, evenals het aantal uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen. In 2021 gelden voor advocaten weer de gebruikelijke opleidingsverplichtingen, zoals in de Voda bepaald.

2021