1jul

Halvering van PO-punten en kwaliteitstoetsen in 2020

Het college van afgevaardigden heeft de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel van de algemene raad voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten in 2020 overgenomen. Dit betekent voor dit jaar dat de verplichte 20 PO-punten worden terugbracht naar 10, en de verplichte 10 opleidingspunten voor civiele cassatie naar 5. Verder wordt de verplichting om 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied te halen gehalveerd naar 5.

50% - iStock-1204712807Ook het aantal verplichte uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt met 50 procent verminderd. De opleidingsdruk is hiermee voor dit coronajaar van de ketel.

Praktijkvoorbeelden
Concreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 met twee rechtsgebieden staat geregistreerd ten minste 10 PO-punten moet behalen: 5 voor het ene rechtsgebied en 5 voor het andere rechtsgebied. Een advocaat die met drie rechtsgebieden staat geregistreerd moet in 2020 ten minste 15 PO-punten behalen.

Compensatie
Advocaten kunnen een tekort aan opleidingspunten in 2020 compenseren met een overschot van maximaal 5 opleidingspunten uit 2019. Advocaten die in 2020 meer dan de benodigde opleidingspunten hebben behaald, kunnen in 2021 onverkort gebruikmaken van de bestaande compensatieregeling. Dit betekent zij in 2021 maximaal 10 PO-punten mogen compenseren met een overschot aan behaalde punten in 2020.

Digitaal onderwijsaanbod
De verplichting om jaarlijks opleidingspunten te behalen vormt een belangrijke kwaliteitsborging voor de advocatuur. Door de coronacrisis zijn advocaten evenwel beperkt in hun mogelijkheden om PO-punten te behalen. Door de recente versoepeling van de coronamaatregelen kunnen cursussen mogelijk weer fysiek plaats gaan vinden, maar gelet op de anderhalvemeterregel is het niet zeker of dat voor alle cursussen en cursusaanbieders op korte termijn mogelijk is. Weliswaar schakelen steeds meer opleidingsinstellingen over op digitaal onderwijs, maar niet alle opleidingen voldoen nog aan de eisen die de Verordening en de Regeling op de advocatuur daaraan stellen, zoals toetsbaar zijn. Ook is er niet op alle rechtsgebieden voldoende digitaal aanbod beschikbaar. Daarom is besloten verplichtingen uit hoofde van de kwaliteitstoetsen en de opleidingspunten te versoepelen voor 2020.

Verplichting kwaliteitstoetsen voor advocaat-stagiairs en herintreders per 1 januari van het kalenderjaar
Met de vaststelling van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen 2020 door het college van afgevaardigden is daarnaast de Voda aangepast voor wat betreft het moment waarop herintreders en stagiairs aan de kwaliteitstoetsen moeten voldoen. In artikel 4.3a is geen regeling opgenomen voor advocaten na hun stage of als herintreder gedurende het jaar onvoorwaardelijk op het tableau worden ingeschreven. Hierdoor hebben zij geen vol kalenderjaar meer om te kunnen voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Er is voor gekozen de verplichting voor die advocaten pas te laten ingaan het jaar volgend op de onvoorwaardelijke inschrijving. Dat neemt niet weg dat advocaat-stagiairs en herintreders al eerder vrijwillig kunnen starten met kwaliteitstoetsen.

Online intervisie
Vorige week heeft de algemene raad al de mogelijkheid van online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg verlengd tot eind 2020.

Bekijk ook:
- Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen 2020 
- Verordening Covid-19

2020