Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

  • 14dec

   Financiële bijdrage omlaag

   De financiële bijdrage 2018 valt lager uit dan de bijdrage voor 2017. Dit is het gevolg van een eenmalige korting van € 70, bedoeld om een deel van de bestemmingsreserve ‘doorberekening tuchtrechtspraak’ terug te laten vloeien naar de advocaten. Voor advocaten in categorie 1 bedraagt de financiële bijdrage voor komend jaar € 720. Voor categorie 2 is dit € 189.

   2017 lees meer
  • 13dec

   Beroepsopleiding Advocaten 2020 krijgt verder vorm

   Geen assessment, wel een ingangstoets. Meer betrokkenheid van patroons en kantoren. Een persoonlijk ontwikkelplan voor stagiairs. En een praktijkgerichte opbouw van het curriculum. Dat zijn enkele van de plannen van de algemene raad om te komen tot een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten. Deze werden op 13 december aan het college van afgevaardigden voorgelegd.

   2017 lees meer
  • 27okt

   Eerste Kamer waardeert wetgevingsadvies NOvA

   De adviezen van de NOvA in wetgevingstrajecten worden door de Eerste Kamerfracties uiterst serieus genomen. Dat zei senator Anne-Wil Duthler, voorzitter van de vaste commissie Veiligheid en Justitie én advocate, tijdens de bijeenkomst voor de adviescommissies wetgeving van de NOvA op 26 oktober in Nieuwspoort Den Haag.

   2017 lees meer
  • 28sep

   Officier van justitie in opleiding zoekt advocatenkantoor

   Als onderdeel van hun opleiding kunnen officieren van justitie een externe stage lopen bij bijvoorbeeld de politie of in de advocatuur. Het Openbaar Ministerie en de NOvA roepen advocatenkantoren op om een stageplaats aan te bieden, zodat de staande magistratuur en de advocatuur van elkaar kunnen leren.

   2017 lees meer
  • 4jul

   Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

   De algemene raad heeft op 6 juni besloten het toetsmoment van het vak beroepsattitude en -ethiek te vervroegen. Vanaf cohort 8 wordt hierdoor module 3 afgesloten met de formele (digitale) toets in plaats van module 4. Stagiaires die herkansingen moeten doen zijn met deze verplaatsing beter dan nu in staat om dit vak binnen de termijn van de stage af te ronden.

   2017 lees meer