18apr

Wetsvoorstel aanscherping straffen bij ronselen van stemmen kan duidelijker

Voor betrouwbare verkiezingen is het belangrijk dat de kiezer zelf bepaalt – zonder drang of dwang –hoe hij zijn stemrecht gebruikt. Het belang van het wetsvoorstel dat de regels rondom het ronselen van stemmen bij verkiezingen aanscherpt wordt daarom onderschreven, maar op een aantal punten is verduidelijking noodzakelijk. Dit laat de NOvA de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties weten in een wetgevingsadvies.

Stembureau iStock-1307620170Met het wetsvoorstel ‘aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels’ wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het ronselen van onderhandse volmachtstemmen bij verkiezingen aanpakken. De NOvA onderschrijft het belang, maar vindt het belangrijk dat er duidelijkere regels komen voor naasten. Het huidige voorstel beschermt bijvoorbeeld onvoldoende tegen het bewegen van naasten om hun volmacht te verstrekken. Degene die zijn partner, ouder of huisgenoot overhaalt een volmacht te verstrekken, kan mogelijk binnen het bereik van de voorgestelde bepaling komen te vallen. Het is de NOvA niet duidelijk of de minister ook die gevallen strafbaar wil laten zijn. Een nadere toelichting hierop is daarom gewenst. Tevens wijst de NOvA erop dat met dit nieuwe wetsvoorstel het ronselen van onderhandse volmachten wel strafbaar is, maar geen strafbaarstelling ontstaat voor het ronselen van schriftelijke volmachten. Daarover wordt de minister verzocht zich nader uit te laten.

Meer informatie:
Advies Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels

2023