11jan

Nieuwe regelgeving per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is nieuwe regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten in werking getreden.

⋅ De Verordening op de advocatuur is gewijzigd naar aanleiding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen 2023 en de Wijzigingsverordening vervolgverlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken 2023

⋅ De Regeling op de advocatuur is gewijzigd naar aanleiding van de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen 2023

⋅ Besluit financiële bijdrage 2024

⋅ Besluit subsidieplafond 2024

Alle actuele wet- en regelgeving vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

2024